ขอให้ผู้สนใจและผู้ที่แจ้งความจำนงที่จะเรียนซานาวีย์ทางไกลลงทะเบียนเรียน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2552

شرط۲ فنريمأن

1- سورة كبون دافور 1 سالينن

2- كارد فغنالن 1 سالينن

3- سالينن سالهساتو دري؛ شهادة/كشف الدرجات/سورة أكوان دري سكوله/سورة أكوان دري فوندق 4- ئمبر برأوكوران 1 إينخي 2 كفيغ

5- يوران سورة كيريمن/SMS دان لأين۲سباثق 50 كوب أونتوق ساتو سمستر.

بورغ فندفتران

Advertisements